Den daglige ledelse af Horsens Garden

Kontakt altid den tilknyttede instruktør, hvis det handler om undervisning.

Horsens Gardens chef er ansat af gardens bestyrelse, og er suveræn i alle forhold, undtagen det økonomiske.

Garderchefen skal sammen med de øvrige ledere og instruktører sørge for at uddanne Horsens Gardens drenge til et så højt musikalsk niveau som muligt. Desuden har garderchefen det overordnede ansvar for udrustning samt drengenes opførsel.

Ved garderchefens fravær er der af bestyrelsen udnævnt en næstkommanderende.

Den nuværende ledelse består af:


        

Garderchef:
Thorben Hjortlund
Email: garderchef@horsensgarden.dk
Tlf.: 29 91 61 90 tlf. tid mandage og onsdage kl. 18-20

 

 

 

 

 

 

Næstkommanderende: Kasper Mikkonen

Forretningsfører: Niels Peter Hansen

Tambourleder: Thorben Hjortlund

Orkesterdirigent: Mads Naomi Quist Nielsen

Desuden er følgende instruktører tilknyttet garden:

Søren Stenstrup Bruntse
Niels Guldager Møldrup
Martin Voldum

Hjælpeinstruktører:

Lasse Olesen
Magnus Bjørnskov
Mathias Bjørnskov
Mathias Lorentzen
Thor Nielsen 

webdesign: mydesigns.dk