Horsens Gardens bestyrelse

Horsens Gardens bestyrelse består af 5 medlemmer samt den til enhver tid fungerende garderchef og et medlem udvalgt af Horsens Byråd for en byrådsperiode ad gangen.

Bestyrelsens 5 medlemmer vælges på den årlige generalforsamling i marts måned for 2 år af gangen.

Valgbarhed til bestyrelsen opnås som forældre/værge til en garder under 18 år eller som passivt medlem. Aktive gardere over 18 år er således ikke valgbare.

Bestyrelsen leder Horsens Garden og tilrettelægger arbejdsgangen i samarbejde med de af bestyrelsen ansatte ledere. Herunder salg og marketing, samt det fulde økonomiske ansvar. 

Henvendelse til Horsens Gardens bestyrelse på:

Formand:
Helle Bjørnskov
Fjordparken 250, 8700 Horsens
Tlf. 28 45 28 89
Email: formand@horsensgarden.dk

 

 

 

 

 

 

 

webdesign: mydesigns.dk