Horsens Gardere siden 1942

Listet med gardernr., navn, start og slut

Mangler du på listen, eller har du rettelser?

Send en mail til garderchefen på garderchef@horsensgarden.dk.

 

1 Erik Gaardmand 1942
2 Ronald Leth Madsen 1942
3 Henning Alsing 1942
4 Arne Mikkelsen 1942
5 Børge Hjort 1942
6 Harry Hansen 1942
7 Jørn Gyldenkilde 1942
8 Erling Jensen 1942
9 Ernst Bulow 1942
10 Jørgen Stjernholm Jensen 1942
11 Thorkild Jochumsen 1942
12 Herluf Nedergaard Johansen 1942
13 Finn Laursen 1942
14 Mogens Nielsen 1942
15 Holger Hjortlund 1942
16 Sander Frederiksen 1942
17 Jens Sørensen 1942
18 Erik Segalt 1942
19 Hans Bjørn Petersen 1942
20 Peer Sørensen 1942
21 UKENDT 1942
22 Walther Sørensen 1942
23 Jørgen Ditlev Laursen 1942
24 Hans Heinrich Holtzmann 1942
25 Erling Jensen 1942
26 Bernt Christensen 1942
27 Frede Roest 1942
28 Herluf Bilrup
29 Jens Christian Nielsen
30 Evald K. Nielsen
31 Poul Erik Johansen
32 Kenneth Weber Hansen
33 Poul Erik Sørensen
34 Jens Jørgen Jensen
35 Preben Uhrenfeldt Nielsen
36 Kai August Kleine
37 Roald Andersen
38 Hans Verner Anker Rasmussen
39 Vagn Jensen
40 Kaj Benny Knudsen
41 Aksel Andersen
42 Oluf Jensen Dam
43 Mogens Kristensen
44 Erik Nielsen
45 Erik Michlenborg
46 Ib Bryde Jørgensen 1943
47 Vagn Kristensen
48 Walther Sørensen
49 Jørn Elmelund Kjeldsen
50 Ejner Nilsen
51 Ronny Larsen
52 Anker Herlev
53 Arnold Lajer
54 Otto Alvin Thomsen
55 Erik Steffensen
56 Ole Lieutnant Sørensen
57 Otto Madsen
58 Leif Jensen
59 Søren Kehlet Ravn
60 Jacob Jensen
61 Ejgil Jensen
62 Ib Rex Sørensen
63 Fritz Peter Fjeldhagen
64 Børge Brøndum
65 Robert Nielsen
66 Henry Laursen
67 Finn Jensen
68 Erling Mikkelsen
69 Holger Rasmussen
70 Viggo Nielsen
71 Hans Øvlisen
72 Poul Erik Pedersen
73 Jørn Mathisen
74 Knud Hansen
75 Knud Erik Teuscher
76 Jens Peter Nielsen
77 Benny Vilhelmsen
78 Rudolf Duvald
79 Jørgen Thorlund Petersen
80 Christian J. F. Walther
81 Børge Emil Nielsen
82 Bent Dvinge Hansen
83 Nils Erik Christensen
84 Viggo Fischer
85 Erik Nielsen
86 Hildur Hansen
87 Preben Knudsen
88 Thokild Dam
89 Carl Sørensen
90 Kaj Andersen
91 Bjarne Ravn Rasmussen
92 Jørgen Kjær Jørgensen
93 Erik Nielsen
94 Svend Aage Mogensen
95 Erik Lykke Olesen
96 Kai M. Jensen
97 Erik Gam Andersen
98 Svend Lundvig
99 Finn Rasmussen
100 Henning Bjerregaard Nielsen
101 Poul Nielsen
102 Poul Christian Hansen
103 Erik S. Krupsdahl
104 Svend Erik Sejersen
105 Bent Aamand Christensen
106 Gunner Sørensen
107 Per Mikkelsen
108 Johnnes Jørgensen
109 Benny Sejersen
110 Børge Verge
111 Tue Andresen
112 Johny Andersen
113 Niels Krogh Hansen
114 Harly Christensen
115 Johan Milchior Witret-Bech
116 Niels Ejnar Nielsen
117 Kurt Ørsted
118 Poul Knudsgaard
119 Benny Kristensen
120 Niels Krogslund Jensen
121 Bent Clausen
122 Tage Hansen
123 Benno Jensen
124 Max Alsing
125 Benny Christensen
126 John Darling
127 Benny Schmidt
128 Erling Jacobsen
129 Orla Ravn Rasmussen
130 Carl Christian Ballisager
131 Paul Kastrup
132 Eilif Wang Jensen
133 Leif Brochmann
134 Villy Laursen
135 Bent Mikkelsen
136 Johannes Porner
137 Egon H. V. Pedersen
138 Flemming Aarup Hansen
139 Haakon Nielsen
140 Jens Peter Kirkegaard Hansen
141 Ole Ravn
142 Ernst Zeeberg
143 Leif Jensen
144 Arne Rasmussen
145 Arne Steensgaard
146 Poul Christensen
147 Carl Johan Hansen
148 Preben Stormfeldt
149 Ove Fischer
150 Ole Thisted
151 Bent Rasmussen
152 Finn Lund
153 Niels Kaj Christoffersen
154 Poul Wagner Sørensen
155 Svend Aage Wulff
156 Erling Rudty Nielsen
157 Jens Mikkelsen
158 Robert Ejgil Rasmussen
159 Carl Christian Lundberg
160 Kurt Sandberg Christensen
161 Svend Erik Bojsen
162 Svend Erik Hansen
163 Leif Rønne
164 Mogens Christian G. Jensen
165 Erik With Andersen
166 Gunner D. Knudsen
167 Emil Andersen
168 Egon Ejby Andersen
169 Mogens Hedemark Mikkelsen
170 Erik Kastrup Jørgensen
171 Niels Jørn Ballisager
172 Karl G. Jensen
173 Knud Ove Hansen
174 Ib B. Hansen
175 Leif Bendixen
176 Kaj Hald
177 Jacob Gam Andersen
178 John Bryde Jørgensen
179 Aage Fisker
180 Elmer Jensen
181 Bent Knud Bro Pedersen
182 Johannes Jensen
183 Knud Erik Nymann
184 Niels Kjeld Rasmussen
185 Knud Jørn Høj
186 Jørgen Espensen
187 Hermand Selimann
188 John Andersen
189 Peer Hagbart Larsen
190 Aage Egvad Andersen
191 Eigar Munkø Bojsen
192 Bent Daugaard Nielsen
193 Leif Nielsen
194 Jens Erik Stendorff Hansen
195 Benny Bojsen
196 Palle Sørensen
197 Niels Jørn Ramsing
198 Kaj Erik Møller Jensen
199 Henning Knudsen
200 Erling Andersen
201 Jørgen Schmidt
202 Knud Erik Schmidt
203 Poul Hansen
204 Ernst Rasmussen
205 Sander Guldhammer
206 Hans Nielsen
207 Kurt Thisted
208 Kaj Dalhof Knudsen
209 Ole Sørensen
210 Verner Lund
211 Bent Andersen
212 Vagn Neve
213 Poul Erik Hedensted
214 Poul Erik Jensen
215 Henry Hansen
216 Orla Mikkelsen
217 Karl Erik Rasmussen
218 Erik Pedersen
219 Hartvig Bojsen
220 Frede Jensen
221 Leif Sørensen
222 Max Andresen
223 Hans Ahrendt Hansen
224 John Ross Jacobsen
225 Knud Pedersen
226 Andre Hansen
227 Willy Sørensen
228 Børge Bjerg Petersen
229 Johannes Nielsen
230 Jørn Vestergaard
231 Asger Louis Petersen
232 Erik Petersen
233 Jørn Fl. Kirkegaard Hansen
234 Birger Rasmussen
235 Svend Aage Madsen
236 Peter Hansen
237 Poul Ramsing
238 Bent Iversen
239 Bent Hartvigsen
240 Finn Jensen
241 Finn Bojsen
242 Tage Brandt Hansen
243 Finn Mortensen 1946
244 Eric Press
245 Heine Thau
246 Preben Lehmann Nielsen
247 Hans Heine Thau 1949 - 1952
248 Kurt Sørensen 
249 Kristian Sørensen 
250 Ib Evers 
251 Benny Johansen
252 Brøndum
253 Poul Knudsen
254 Henning Hjerrild
255 Bent Rubergaard
256 Aage Poulsen
257 Henning J. Jensen
258 Leon Bruun
259 Bent Christensen
260 Benny Nielsen
261 Asbjørn Christiansen
262 Finn Bertelsen
263 Knud Erik Knudsen
264 Finn Christensen
265 Benny R. Rasmussen
266 Per Christiansen
267 Verner Petersen
268 Poul-Erik Schrøder
269 Jens-Ole Haagen Nielsen
270 John Høfde Laursen
271 Anders Johan Gebert Hansen
272 Kell Sørensen
273 Peter Rasmussen
274 Tonning Rasmussen
275 Erik Christiansen
276 Sven Erik Rørvang
277 Bent Jensen
278 Kurt Pedersen
279 Erik Madsen
280 Poul Rishøj
281 Arne Jensen
282 Finn Graff Andersen
283 Finn Nielsen
284 Leif Hansen
285 Leif Agerup Jensen
286 Kurt Berg
287 Bent Poulsen
288 Helmer Nielsen
289 UKENDT 1948
290 Poul Erik Hansen
291 Poul Andersen
292 Leif Nielsen
293 Henning Reinholdt
294 Børge R. Poulsen
295 Pul H. Evers
296 Johny Christensen
297 Lauritz Laursen
298 Frede Holm
299 Erik D. Hansen
300 Erik Mikkelsen
301 Kaj Nielsen
302 Sven Erik Stabel
303 Kaj Mogensen
304 Sten Christensen
305 Ib Lauth Nielsen
306 Gunner Frederiksen
307 Erik Hjerrild
308 Villy Andersen
309 Jørn Rosendahl
310 Knud Erik Jensen
311 Aksel Evald Jensen
312 Robert Sørensen
313 UKENDT
314 Leif Andersen
315 Leif Andersen
316 Knud O. Jensen
317 Knud Erik Jacobsen
318 Hans Erik Madsen
319 Heine Eskesen
320 Preben Jensen
321 Kjeld Hansen
322 Hans Frede Friis
323 Thorkild Bjerregård Nissen
324 Poul Erik Petersen
325 Jørn Hansen
326 Preben Lehmann Nielsen
327 Ernst J. Friis
328 Vagn Åge J. Friis
329 Per Ravn Krainert
330 Kaj Holm
331 Thorkild Petersen
332 Erik Peter Mortensen
333 Kurt Petersen
334 Poul Erik Jensen
335 Leif K. Christensen
336 Kjeld Voldstedlund
337 Erik Clausen
338 Erik Christiansen
339 Villy Jacobsen
340 UKENDT 1949
341 Albert Lundberg
342 Poul Abildgaard Rasmussen
343 Ejvind Hedensted
344 Claus Hansen
345 Niels Jørgen Nielsen
346 John Hansen
347 Max Juul
348 Kjeld Nielsen
349 Vagn Jacobsen
350 Erling Rasmussen
351 Svend Åge Nielsen
352 Bent Henriksen
353 Benno Pedersen
354 Orla Christensen
355 Gunnar Andersen
356 Finn Aksel Hansen
357 Frede H. Elkjær
358 Thorkild Hedensted
359 Carl Ove Zachariasen
360 Knud Sindberg-Pedersen
361 Alex Holm
362 Erik Lauritzen
363 Arne Kjer
364 Arne Hansen
365 John Jensen
366 Erik Rasmussen
367 Svend Kristensen
368 Sven Erik Pedersen
369 Håkon Jensen Larsen
370 John Ravn Krainert
371 Eigil Pedersen
372 Axel Matz
373 Vagn Holm
374 Per Nielsen
375 Erik Ulbrichsen
376 Evind Damgård Nielsen
377 Poul Helding Sørensen
378 Åge Hedensted
379 Jørgen Madsen
380 Jørn Andersen
381 Torkild Andersen 1949
382 Ole Brandt Hansen
383 Leif Hald
384 Henning Frederiksen
385 Svend Erik Jensen
386 Finn Andresen
387 Varny Jensen
388 Carl Åge Bech Christensen
389 Poul Mikkelsen
390 Frank V. Andersen
391 Frank V. Andersen
392 Finn P. Siig
393 Gert Laulund
394 Agner Sørensen
395 Christian Knudsen
396 Henry Sørensen
397 Leif Kragekjær
398 Kurt Jødal
399 Kristian Skibby Andersen
400 Finn Andersen
401 Heinrick Brandt
402 Johannes Christensen
403 Kjeld Målbæk Gram
404 Jørn Steen Sørensen
405 Gunnar Jensen
406 Erik Daugaard
407 Therkeld Therkeldsen
408 Bent Jørgensen
409 Johan Hartmann Hansen
410 Bjarne Schausbøll
411 Erik Algren Sørensen
412 Bent Sørensen
413 Jørn Søgård Rasmussen
414 Kaj Gylling Hansen
415 Svend Olesen
416 Hans Jørgen Sørensen
417 Hans Peter Østergaard
418 Bjarne Juul Larsen
419 Ole Slott Hansen
420 Erik Eliasen
421 Eigil Jensen
422 Vagn Samuelsen
423 Finn Helmuth Pedersen
424 Benni Samsø Sørensen
425 Jørn Falhgren
426 Preben Poulsen
427 Welfred Pedersen
428 Bent Langgård
429 Ib Dahl Bregenov
430 Eigil Nielsen
431 Ville P. Christensen
432 Bent Søren Ladefoged
433 Mogens Buhl
434 Niels-Erik Lundquist
435 Vagn Bogøe
436 Viggo Dahl Nielsen
437 John Sørensen
438 Eigil Jensen
439 Poul Stabell
440 Poul Eiby Andersen
441 Erik Nielsen
442 Arne Kjærsgård
443 Leo Andersen
444 Albin Holst
445 Verner Overbye
446 John Harry Jensen
447 Jørn-Ole Kamper
448 Finn Christensen
449 Finn Pedersen
450 Poul Keldke
451 Poul Erik Nielsen
452 Jørgen Våben
453 Verner Henriksen
454 Jørgen Erik Nielsen
455 Thorkild Brandt Hansen
456 Jørgen Hedensted
457 Knud Erik Rasmussen
458 Kaj Erik Christensen
459 Kurt Egon Feldt 1950 - 1958
460 johan Thisted
461 Kjeld Christensen
462 Hans Stenkjær
463 Niels Hardy Jensen
464 Knud Erik Petersen
465 Åge Moe Andersen
466 Laus Jessen
467 Harly Petersen
468 Ib Holmegaard
469 Gunnar Schreiber
470 Carl Peter Behrens
471 Gunnar Ohlsen
472 Keld Staurup
473 Knud Aage Mortensen
474 Bent Givskud Kristensen
475 Jens Aagaard Jensen
476 Svend Aage Jensen
477 Poul Erik Drejer
478 Svend Erik Hedegård
479 Freddy Sørensen
480 Poul Erik Sørensen
481 Ib B. Jensen
482 Benny Mathiasen
483 Erling Jensen
484 Poul Erik Jensen
485 Jørgen Buhl Andersen Spring
486 Jørgen Engaard
487 Jørgen Aagaard Jensen
488 Finn Jensen
489 Allan Nissen (Brenov)
490 Ole Sørensen
491 Bent Petersen
492 Jørgen Andersen
493 ikke anvendt Nummeret er
494 Svend Åge Jensen
495 Kurt Jensen
496 Poul Erik Christiansen
497 Preben Jensen
498 Ejner Jensen
499 Jens Christian Jensen
500 Benny D. Rasmussen
501 Mogens Jensby
502 Ole Brixensen
503 Keld Rasmussen
504 Peer Wollenberg
505 Leif Hansen
506 Vagn Sylvest Madsen
507 Preben Jensen
508 Bent M. Klitsgaard
509 Finn Manscher
510 Bjarne Hansen
511 Gunner Hansen
512 Bjarne S. Petersen
513 Knud Friis Andersen
514 Jan Wollenberg
515 Bent Sørensen
516 Kaj Kruse Andersen
517 Lars Trier Jensen
518 Kurt Lemann Nielsen
519 John V. Friis
520 Carl Jørn Sørensen
521 Jørn Thygesen
522 Svend Aage Nielsen
523 Bjarne Jensen
524 Villy Elvin Feldt
525 Palle Jensen
526 Leif Jensen
527 Carsten Jørgensen
528 Jacob Hauer Jerløw
529 Jørn Bøjsen
530 Erik Nielsen
531 Leo Hartvigsen
532 Erik Just Andersen
533 John Mortensen
534 Jørgen Christensen
535 Knud aage Mortensen
536 Finne Erik Nielsen
537 Jørgen Hansen
538 Niels Jørgen Frederiksen
539 Niels Hobolt Jensen
540 Bjarne Pleidrup
541 Harry Andersen
542 Erik Bauer Nielsen
543 Frank Thyregod Møller
544 Ole Bak Nielsen
545 Søren Arne Andersen
546 Henning Pedersen
547 Ib Valentin Nielsen
548 Allan Fjord Christensen
549 Jan Cai Ronnenberg
550 Mogens Knudsen
551 Svend Åge Svalberg Rasmussen
552 Preben Lykke Sørensen
553 Per Nielsen
554 Johnny Juliussen
555 Poul Kjær
556 Henning Dall Andersen
557 Thorben Samuelsen
558 Egon Brigsted
559 Henning Lehman
560 Erik Winther
561 Per Lauberg Jensen
562 Hans Erik Hansen
563 Carsten Hjorth Kristensen
564 Poul Hjorth Kristensen
565 Mogens Madsen
566 Leif Pedersen
567 Knud Rasmussen
568 Hans Jørn Ginnerup
569 Steen Wollenberg
570 Svend Andersen
571 Per Kristensen
572 Finn Saugstrup
573 Erik Petersen
574 Jørn Henriksen
575 Henning O. Svenningsen
576 Arne Nielsen
577 Jørn Nielsen
578 Ole Rasmussen
579 Aino D. Pedersen
580 Erik Lutsen Olesen
581 Hans Jensen
582 Leif Geer Brandt
583 Preben Bruun Hansen
584 Bent Illum Eskesen
585 Kaj Holten Østergård
586 Åge Hansen
587 Bjarne J. Pedersen
588 Ejvind Thorstensen
589 Svend Erik Eriksen
590 Olaf Andersen
591 Henning Thomsen
592 Torben Hansen
593 Svend-Erik Jensen
594 Niels Holger Marquard Sejersen
595 Bent Marquard
596 Lars Holmboe
597 Kaj Poulsen
598 Knud Østergaard Madsen
599 ??? Petersen
600 Frits Schneider
601 Bjarne Rasmussen
602 Erik Eriksen
603 Bent Bjeregård Nielsen
604 Benny Olesen
605 Bent Madsen
606 Torben Vium Andersen
607 Per Schrøder
608 Henning Jeppesen
609 Bjarne Frederiksen
610 Ole Per Christoffersen
611 Orla Laursen
612 Finn Vinum Andersen
613 Bent Dyresø Nielsen
614 Steen Dalhoff-Knudsen
615 Jørn Bjørnskov Hansen
616 Keld Winther Østergaard
617 Thorben Franch Petersen
618 Per Thisted
619 UKENDT
620 Tommy Bilbro
621 Jes Sørensen
622 Leon S. Sørensen
623 Knud Erik Andersen
624 Ole Grønlund
625 Kristian Vestergård
626 Birger Rasmussen
627 Svend Åge Sørensen
628 Peter Pedersen
629 Mogens Simonsen
630 Preben Ulvskov
631 Mogens Schockert
632 Gustav Pleidrup
633 Ove Toftbjerg Jensen
634 Niels Åge Nielsen
635 Svend Åge Rasmussen
636 Jørn Nibe Hansen
637 Hans-Jørgen Bech
638 John Henning Olesen
639 Leif Niels Sigfred Jensen
640 Frode Ditlev Kock
641 Poul Ingo Larsen
642 Hans Eriksen
643 Jørgen Jepsen Nielsen
644 Ole harbo Kristensen
645 Søren Mikkelsen
646 Henning Eriksen
647 Poul Hansen (Larsen)
648 Jørgen Cristensen
649 Otto Aabo Kaminskas
650 Erik Ingemann Jensen
651 Benny Winther Jørgensen
652 Hans Leo Nielsen
653 Svend Åge Hansen
654 Holger Petersen
655 Bent Rud Olesen
656 Kaj Juul Rathleff
657 Djunior Svane Madsen
658 Frode Nørskov Nielsen
659 Henning Lykke Nielsen
660 Sten Bobjerg Jensen
661 Ole Andersen
662 Carsten Andersen
663 Finn Nørager Christensen
664 Kaj Thybo Mortensen
665 Jørn Hansen
666 Keld Roget Jensen
667 Richard Matthesen
668 Jørn Erik Jacobsen
669 Poul Uldbjerg Haxholm Jensen
670 Tom Bjarne Rasmussen
671 Leo Aabo Kaminskas
672 Alf Jacobsen
673 Poul Erik Jensen
674 Kaj Aage Jensen
675 Frede Jensen
676 John Peter Porsgård
677 Gunnar Sørensen
678 Erling Hansen
679 Leon Rye
680 Villy Finn Pedersen
681 Jens Peder Bech Eriksen
682 Palle Jensen
683 Jørgen Illum Eskesen
684 Lenoly B. Hansen
685 Ole Kjærgaard Nielsen
686 Bjarne Lyngholm Jørgensen
687 John Nordstrøm Rasmussen
688 Jean Kornvig
689 Karsten Uhrskov
690 Jens Erik Christensen
691 Kenn Lund Weisbjerg
692 Thorben Kruse Hansen
693 Bjarne Haugaard Christophersen 1958-1969
694 Jørgen Givskov Christensen
695 Roar Eskesen
696 Roar Lutgemeier Eskesen
697 Alfred (Stener) Kjærby Jørgensen
698 Ernst brandt-hansen
699 Jørn Natlevsen
700 Vagn Oswald Nielsen
701 knud Erik Petersen
702 Christian Lund
703 Niels Høeg Nørgård
704 Palle Pedersen
705 Kaj Ole Christensen
706 Hans Pedersen
707 Sten Helbirk Jensen
708 Jørn Nielsson
709 Hans Ove Rasmussen
710 UKENDT
711 Tage Jensen
712 Erik petersen
713 Bent Jensen
714 Per Møller Leed
715 Poul Dubienko
716 Lars Hill
717 Erik Vestergård Pedersen
718 Jens Palle Porsgaard
719 Orla Rasmussen
720 Frank Kirdorf
721 Tage Kurt Tisvad
722 Leif Jensen
723 Svend Aage Sønderskov
724 Karl Erik Sønderskov
725 Leon O. Pedersen
726 John Carsten Rasmussen
727 Flemming Jordy Pedersen
728 Karl Henrik Salmi jensen
729 Dennis Winther Jørgensen
730 Kurt Jensen
731 Ernst Brandt
732 Axel Frimann Reinholt
733 Johnny V. Pedersen
734 Lars Klein Larsen
735 Harry Christensen
736 Flemming Ivert Andersen
737 Niels Bjørn
738 Preben Porup Olsen
739 John Krøjgaard Lund
740 Claus Clausen
741 Vagn-Åge Pedersen
742 Helge Christensen
743 Henning Villum Andersen
744 Flemming Petersen
745 Johannes Mortensen
746 Jørgen Adsbøl
747 Vagner Jensen
748 Børge Kirdorff Muller
749 Elo Jørgensen
750 Finn H. Jensen
751 Flemming Honum
752 Knud-Henrik Jensen
753 Leo Rasmussen
754 Kurt H. Jensen
755 Finn Madsen
756 Knud Andersen
757 Preben A. Andersen
758 Jørgen Skovgård Jensen
759 Carsten Preben Kragh
760 Lars Nyborg Kvist
761 Ove Fich Hansen
762 Bent Nielsen
763 Steen Therkelsen
764 Egil Brandt
765 Ebbe Henningsen
766 Robert Chr. Rasmussen
767 Tommy Flemming Hansen
768 Karl Aage Sørensen
769 Willy Schmidt Rasmussen
770 Lenhard Hjort Jensen
771 Arne Steen Christensen
772 Flemming Møller
773 Ole Sørensen
774 Tommy Nielsen
775 Søren Jensen
776 Adolf Hansen
777 Lars Mortensen
778 Preben A. Andersen
779 Niels Lauge
780 John Emil Andersen
781 Tage Emil Jensen
782 Brinch Schreiber
783 Erland Sørensen
784 Preben Rasmussen
785 Hans Christian Arp
786 Bent Norup
787 Morten Vesterdal
788 Peder Hvidergaard Hay
789 Ib Sørensen
790 Torben Jeppesen
791 Svend Åge Nielsen
792 Jørgen Leth Madsen
793 Erik Nebsbjerg
794 Jens Aage Therkelsen
795 Jørgen Verner Worm Kristensen
796 Aage Jarl Jensen
797 Erik Hansen
798 Tage Sand
799 Erik Bendix Hansen
800 Peter Heilesen
801 Gunnar Sørensen
802 John Locht
803 Bjarne Winther Sørensen
804 Poul Sørensen
805 Mogens Verner Jensen
806 John Kirdoff
807 Jens Rasmussen
808 Egil Nielsen
809 Lars Sørensen
810 Jøregen Christensen
811 Viggo Jensen
812 Kaj Mortensen
813 Villy Bach
814 Erling Sørensen
815 Steen Bjerregaard Lind
816 Flemming Besenbacher Hansen
817 Kjeld Brønsgaard
818 Erling Jensen
819 Erik Krogh
820 John Petersen
821 Lars Peter Sørensen
822 Bo Christensen
823 Kurt Hansen
824 Kurt Kristian Olesen
825 Kim Fuglsang Jensen
826 John Lundvig
827 Finn Lundvig
828 Lars S. Jørgensen
829 Bjarne Toft Hansen
830 Helmuth Muhlbach
831 Lars Worm Madsen
832 Kjeld Larsen
833 Jess Christensen
834 Lars Tomhav
835 Philip Hvidegaard Hay
836 Rolf Vagn Jensen
837 Flemming Vagn Jensen
838 John Arthur Christensen
839 Peder Kastbjerg Lisby
840 Benny Brandt Hansen
841 Jørn Holst-Hansen
842 Freddi Bent Nielsen
843 Tommy Hansen
844 Karl-Johan Simonsen
845 Frank Skedal Sørensen
846 Finn Laursen
847 Ove William Mølbæk
848 Eivin Kjær
849 Jens Christian Bruun
850 Tommy Sørensen
851 Sven Thomsen
852 Jørn Steen Sørensen
853 Jens Jørgen Jensen
854 Arne Flemming Jensen
855 Jan Røgind Jørgensen
856 Preben Nørgaard Christensen
857 Walter Allan Larsen
858 Niels Peter Nielsen skov
859 Poul Elmer Jørgensen
860 Flemming Riis Nielsen
861 Jes Jensen
862 Jørn Damgaard Madsen
863 Allan Høy Jacobsen
864 John Ågård Pedersen
865 Niels Erik Pedersen
866 Karsten G. Karlsen
867 UKENDT
868 Niels Christian Madsen
869 Henrik Pedersen
870 Jørn Svensson
871 Peter Hanberg Sørensen
872 Henning Keyd Nielsen
873 Svend Aage Kristensen
874 Bo Jonassen
875 Erik Nørgaard Christensen
876 Jens Lærke Jensen
877 Max Christoffersen
878 John Christoffersen
879 Lars Høj Christensen
880 Torben Bergenhammer Henriksen
881 Erik Lund Andersen
882 Bent Grønskov Jensen
883 Poul Wilholdt Pedersen
884 Henning Høst-Aaris
885 Jens Karsten Jensen
886 Finn Andersen
887 Jan Allan Petersen
888 Leif Andersen
889 Per Rene Hansen
890 Erling Hagedorm
891 Lars Jacobsen
892 Birger Gudmandsen
893 Jan Pedersen
894 Svend Aage Jørgensen 1965/66-
897 Bjarne Hansen
898 Keld Petersen
899 Finn Ankjær Sørensen
900 Leif Bech Pedersen
901 Per Nørager Christensen
902 Peer Egon Andersen
903 Ib Broe Overgård
904 UKENDT
905 Jann Hansen
906 Jens Otto Sørensen
907 Karsten Hansen
908 Poul Kjær
909 Robert Rasmussen
910 Karl-Erik Juul
912 Jan Nørskov Nielsen
913 Anders Lykke Rasmussen
916 Finn Preben Nielsen
917 Bjarne Hansen
918 Carsten Broe Overgård
920 Johnny Erling Thomsen
921 Jan Put Larsen
922 Jørn Karlson
924 Niels Torben Olsen
925 Flemming Hartmann Sørensen
926 Jørgen E. Nielsen
927 Carl-Emil Jørgensen
928 John Allan Danielsen
929 Jørgen Andersen Christensen
930 Jan Rau
931 Hans Peter Wolff
932 Erling Johannes Hansen
933 Allan Ravn Rasmussen
934 Jørn Johan Jensen
935 Tommy Jensen
936 Søren Peter Eskelund Sørensen
937 Svend Anker Dall
938 Jørgen Brochmann
939 Lasse Borge Nielsen
940 Torben Bo Sørensen
941 Hans Ole Bækkelund-Nielsen
942 Karsten Feldt
943 Ejvind Peter Hansen
944 Jan F´Drøscher Hansen
945 Steen Sig Madsen
946 UKENDT
947 Lars Johansen
948 Hans Chr. Gade Christensen
949 Jens Anker Hansen
950 Peter Tyssen
951 Erik Kirkeby
952 Finn Rode Petersen
953 Jørn Ingemann Steffensen
954 Lars Frandsen
955 Bjarne Birger Nielsen
956 Carsten Sørensen
957 Jørn Edgar Svensson
958 Per Fabricius
959 John Pedersen
960 UKENDT
961 Torben Mortensen
962 Per Ulrik Hansen
963 Finn Harry Jensen
964 UKENDT
965 Torben Kristensen
966 Torben Gregers Jensen
967 Jørgen Rabek Pedersen
968 UKENDT
969 Bjarne Wærum Laursen
970 Allan Jensen
971 Allan Søe Kristensen
972 Svend Erik Kidmose Jensen
973 Carsten Damgaard Kristensen
974 Palle Guldager Nielsen
975 Jan Mortensen
976 Henrik Høj Christensen
977 UKENDT
978 Lars Enevoldsen
979 Bo Richter Petersen
980 Finn Kirkegård
981 Otto Dam
982 Jan Peder Pedersen
983 Jens Damgård
984 Per Engelbrecht-Pedersen
985 UKENDT
986 Jan Rune Jensen
987 Jørgen Hartvig-Hansen
988 Ole Nygaard Olesen
989 Raymond Kolbæk Jensen
990 Mogens Benno Kristensen
991 Bo Daugård Pedersen
992 Asger Mikkonen Kristensen
993 Carsten Allan Nielsen
994 Ole Pedersen
995 Jens Arthur Kindberg
996 Tommy Christensen
997 Mogens Rasmussen
998 Aage Rasmussen 1968
999 Asmus Brian Falck
1000 Claus Hanberg Sørensen
1001 Torben Mellerup Kristensen
1002 john Petersen Albertsen
1003 Jan Nielsen
1004 Henrik Kolbæk Jensen
1005 Allan George Hansen
1006 Preben Høgh Jensen
1007 UKENDT
1008 Per Daugård Pedersen
1009 Johnny Alex Hansen
1010 René Schou Flensborg
1011 Jesper Milton Gjøl
1012 Jan Vandborg Kristensen
1013 Morten Lock Christensen
1014 Henrik Holgård
1015 Torben Levring
1016 Steen Vandborg Kristensen
1017 Allan Tankred Hansen
1018 Arne Poulsen
1019 UKENDT
1020 Karsten Funding Jensen
1021 John Thorben Sørensen
1022 Peter Rødgaard Petersen
1023 Bendt Rasmussen
1024 Bertil Malmquist Petersen
1025 Hans Anders Holgård
1026 Jes Jensen
1027 Poul Erik Bruun Jensen
1028 Erik Lindy
1029 Poul Olesen
1030 Jørgen Rye Pedersen
1031 Knud Brask Jensen
1032 Erling Bak
1033 UKENDT
1034 UKENDT
1035 UKENDT
1036 UKENDT
1037 Arvid Erik Jørgensen
1038 Louis Brandt Hansen
1039 UKENDT
1040 UKENDT
1041 UKENDT
1042 Dion Morthorst
1043 Preben R. Andersen
1044 Lars F. Jensen
1045 Allan Erik Jørgensen
1046 Ole Winther Rasmussen
1047 Kim C. Jørgensen
1048 UKENDT
1049 Kurt Paulund
1050 Peter Skjønnemand Holmegaard
1051 Niels Jørn Lindhard Jensen
1052 Carsten Rosendahl
1053 Bent Erik Hansen
1054 Anker Nyborg Pedersen
1055 Jan Olsen
1056 Henning Hovedskov Andersen
1057 Ole Møller-Jensen
1058 Poul Daugaard Knudsen
1059 Claus Laursen
1060 UKENDT
1061 Hans Thomassen
1062 Johnny Kristensen
1063 Per Bergenhammer
1064 John Brochmann
1065 Henrik Ingolf Jørgensen
1066 Lars-Henrik Andersen
1067 Jørgen Pedersen
1068 Torben Alving Thomsen
1069 Jan Hald
1070 Mogens Nyborg Pedersen
1071 Jimmy Rosendahl Nielsen
1072 Jørgen Christiansen
1073 Jørgen Nyborg Therkildsen
1074 Ole Jacobsen
1075 Carsten Bech Rasmussen
1076 Ole Simonsen
1077 Dan Verner Nielsen
1078 Gert Irmig Frederiksen
1079 Bent Nørgaard Christensen
1080 Svend Aage Asmussen
1081 Bent Linkær Jensen
1082 Lars Sole Sørensen
1083 Carl Ove Larsen
1084 Povl Guldager Nielsen
1085 Niels Pedersen
1086 UKENDT
1087 Kim Mølgaard Jensen
1088 Jørn Erik Asmussen
1089 Ib Andersen
1090 Flemming La Cour Herlin Andersen
1091 Birger Erdindorff Olsen
1092 Per Hartvig-Hansen
1093 Jens Roth Jensen
1094 Leif Winther Jensen
1095 Erik Bach Christensen
1096 Bent Friborg
1097 Lars S. Nielsen
1098 Claus H. Johansen
1098 Keld Petersen
1099 Frank Kjær
1100 Kim Kjærhus Sørensen
1101 Kenneth Bo Hansen
1102 Jens Ove Skov Olsen
1103 Kim Skelmose Hansen
1104 Johan Martin Sørensen
1105 Niels Karl Jørgensen
1106 Torben Rahbek Jensen
1107 Per Schmidt-Andersen
1108 Tony Rand Nielsen
1109 Kim Morthorst
1110 Jan Pehrson
1111 Frits Henning Lund Nielsen
1112 Jens Ole Asmussen
1113 Jens Emil Sanggård
1114 Kim Schack Andersen
1115 Henrik Ulf
1116 Torben Åge Brandt Rasmussen
1117 Allan Dam Petersen
1118 Lars Bo Winther Christensen
1119 Ingvar Verner Christensen
1120 Lars Sinding Yde
1121 Carsten Bjerg Poulsen
1122 Lars Werner Christensen
1123 Erik Sanggaard
1124 Morten Mikkelsen
1125 Michael Bo Skelmose Hansen
1126 Henrik Abild
1127 Erling Jensen
1128 Torben Andreasen
1129 Kim Sørensen
1130 Kim Schultz Peteren
1131 Hans Bredgaard Jacobsen
1132 Poul Jørgensen
1133 Henrik Paaskesen
1134 Torben Nielsen
1135 Allan Rich Sørensen
1136 Birger G. Kristensen
1137 Peter Andreasen
1138 Kim Ole Slot Jensen
1139 Michael Risgaard Mortensen
1140 Finn Pedersen
1141 Rene Andersen
1142 Jan Bojsen Nikolajsen
1143 Peter Knudsen
1144 Allan Sreen Pedersen
1145 Benny Jensen
1146 Jørn-Ove Johan Sørensen
1147 Michael Nielsen
1148 Heinrich Ejgil Sørensen
1149 Jørgen Ribergård-Dam
1150 Jan Bording Poulsen
1151 Ole Mondrup Madsen
1152 Søren Nielsen
1153 Bo Sjørslev Rasmussen
1154 Morten Sjørslev Rasmussen
1155 Michael Bach
1156 Steen Dige Jensen
1157 Heino Palmfeldt
1158 Knud Henrik Westfall Høj
1159 Ejgil Steen Kristensen
1160 Agner Frank Jensen
1161 Niels Erik Jensen
1162 Poul Erik Birger Juhl
1163 Erik Mahler Vase
1164 Brian Henning Kristensen
1165 Poul Martin Rye
1166 Niels Kim Trend Nissen
1167 Tommy Bauer Nielsen
1168 Hans Peder Østergård
1169 Johnny Larsen
1170 Kim Thune Højbjerg
1171 Jan Rene Larsen
1172 Peter Tido Madsen
1173 André Hansen
1174 Flemming Kruse
1175 Lau Lykke Sørensen
1176 Bent Pedersen
1177 Tom Juul Jensen
1178 Preben Pedersen
1179 Hans Jørgen Madsen
1180 Erik Påske
1181 Stefan Pallisby
1182 UKENDT
1183 Jan Fristed Sørensen
1184 Jens Kenneth Bagge Jørgensen
1185 Carsten Damgård Sørensen
1186 Jan Gramvad Jensen
1187 Freddy Jensen
1188 Hans-Henrik Juhler
1189 Jan Villem Videler
1190 John Willy Nielsson
1191 Arne Rasmussen
1192 Carl Thestruyp Jensen
1193 André Hansen
1194 Preben Fenger
1195 Lars Erik Pugholm Nielsen
1196 Henrik Peter Sørensen
1197 Lars Ruben Hansen
1198 Erik Nielsson
1199 Benny Evers
1200 Poul Henrik Christensen
1201 Heine Georg Sankilde
1202 UKENDT
1203 Jens Kraner Sørensen
1204 Jørn Knudsen
1205 Hans Erik Kelstrup
1206 Boje Breinbjerg
1207 Heinrich Thorkild Andersen
1208 Peter Gyldenkilde
1209 UKENDT
1210 Søren Toft Nielsen
1211 Michael Jensen
1212 Henning Hermansen
1213 John Rødkjær
1214 Jesper Mathiasen
1215 Christian Laursen
1216 Christian Østergård Kristensen
1217 Stig Wittrup Jensen
1218 Claus Hansen
1219 John Andersen
1220 Henning Kristiansen
1221 Kjeld Kjærulff Jensen
1222 Flemming Andersen
1223 Peter Brian Mathiasen
1224 Carsten Leuf Nielsen
1225 Jørgen Hornecer
1226 Allan Breinbjerg
1227 Taus Houmøller Nielsen
1228 Mogens Christensen
1229 Leif Mikkelsen
1230 Michael Bach
1231 Max Nielsen
1232 Ole Thomsen
1233 Max Pedersen
1234 UKENDT
1235 Heinz Flint
1236 Lars Jørgensen
1237 Viggo Rosendahl
1238 Mogens Larsen
1239 Jørn Due Andersen
1240 Lars Andersen
1241 Anders Kristensen
1242 UKENDT
1243 Mikael Videler
1244 Michael Nielsen
1245 Jesper Nielsen
1246 Morten Nyholm
1247 Gert Flint
1248 Kaj Jespersen
1249 Bjarne Sørensen
1250 Lars Rasmussen
1251 Henrik Andreasen
1252 UKENDT 1975/76
1253 Poul Erik Sørensen
1254 Søren Christiansen
1255 Steen Møller 1976
1256 Henrik Jensen Matthesen 1976
1257 Karsten Buhl Larsen 1976
1258 UKENDT 1976
1259 Rene Møller
1260 Peter Overgaard Nielsen
1261 Ole Engberg
1262 Michael Dænører Højsgaard
1263 Claus Heilskov Jensen
1264 Kim Michael Nielsen
1265 Klaus Nielsen
1266 Michael Jørgensen
1267 Steen Rabøl Jørgensen
1268 UKENDT 1968
1269 Kim Saxbeck
1270 Kristian Nymann Mortensen
1271 Flemming Jespersen
1272 Frank Jespersen
1273 Henning Wilfing Jensen
1274 Allan Berding Jensen
1275 Lars Jensen
1276 Henning Sørensen
1277 Lars Nielsen
1278 UKENDT
1279 Jens Erik Rasmussen
1280 Claus Villy Christensen
1281 Jens Jespersen
1282 Lars Madsen
1283 Kim Daugård
1284 Ole Duelund Sørensen
1285 Søren Dalgaard Larsen
1286 Carsten Bøgh Nielsen
1287 Claus Lindy Miltersen Nielsen
1288 Poul Henrik Andersen
1289 UKENDT 1977
1290 Niels Henrik Westerskov Pedersen
1291 Peter Sindal Lorentzen
1292 Benny Nielsen
1293 Torben Juul Pedersen
1294 Lars Bergstrøm Jensen
1295 Jan Kaj Leo Andersen
1296 Keld Alstrup Johansen
1297 Benny Albrechtsen
1298 Karsten Rørvig Thorsgaard
1299 Michael Nicolaj Madsen
1300 Lars Vissing Pedersen
1301 Peter Rindsig
1302 Michael Rindsig
1303 Morten Rindsig
1304 Michael Richter Petersen
1305 Bo Lauritsen
1306 Frank Lauritsen
1307 Lars Siggård Bertelsen
1308 Lars Simonsen
1309 Hans Viggo Holm
1310 Ole Steiniche Rasmussen
1311 Odin Dragnes Sørensen
1312 Henrik Stikholm Futtrup
1313 Hans Mikkelsen
1314 Henning Thorberg Jensen
1315 Niels Steinicke Rasmussen
1316 Hans Michael Larsen
1317 Anders Lomholt
1318 Kent Christensen
1319 Lars Godthaab
1320 Ole Leed
1321 Henrik Midtgård
1322 Jørgen Refsgaard
1323 Bent Kristiansen
1324 Anders Wagner
1325 Tony Kristiansen
1326 Jan Winther Christensen
1327 Erik Gude
1328 UKENDT
1329 UKENDT
1330 Jørgen Vase
1331 Morten Quist
1332 Lars Andersen
1333 Martin K. Knudsen
1334 Carsten Jensen
1335 Kim Rose Kobberøe
1336 Bjarne Albrechtsen 1978
1337 Jess Bank Jørgensen
1338 Jens Busch Laursen
1339 Michael Munck Kristensen
1340 Frank Jensen
1341 Asger Frandsen
1342 Hans Henrik Olesen
1343 Carsten Jensen
1344 Aniki Knudsen
1345 John Steen Notlevsen
1346 Andy Knudsen
1347 Flemming Muhlbach
1348 Lars Tore Fjeldrad
1349 Martin Jensen
1350 Bo Damgård Carstensen
1351 Johnny André Udby 1979-1991
1352 Rene Wærum Laursen
1353 Niels Ingemann Steffensen
1354 Erich Laprath
1355 Lars Hougård Jensen
1356 Ulrik Laprath
1357 Benny Frandsen
1358 Peer Kirschbaun Kruse Andersen
1359 Jesper Finch Thomassen
1360 UKENDT
1361 Rene Heimdal Pedersen
1362 Henrik Nielsen 1980-1989
1363 Poul Grønskov Petersen 1980
1364 Thomas Vissing Pedersen 1980-1989
1365 Ricco Fabricius 1980
1366 UKENDT 1980
1367 Bent Hjort 1980-1992
1368 UKENDT 1980
1369 Peder Dige Jensen 1980
1370 Jesper Friis 1980
1371 Keld Henrik Mikkelsen 1980-1987
1372 Allan Hald 1980 1987
1373 Lasse Midtgård 1980
1374 Allan Heinsvig 1980
1375 Steen Duedahl Iversen 1980-1990
1376 Flemming Skat Andersen
1377 Lars Jeppesen
1378 Michael Odgård
1379 Bert Rudy Kirk Johansen 1981 1989
1380 Peter Juul Jensen 1981
1381 Jesper Hald 1981 1991
1382 Per Vang Jacobsen 1981
1383 Brian Hede 1981
1384 Peter B. Andersen 1981
1385 Kennet Rudolph 1981
1386 John Sten Notlevsen 1981
1387 Michael Honore Jurgensen 1981
1388 Søren Lund 1981 1983
1389 Jimmy Pedersen 1981
1390 Gregers Kirdorf Nielsen 1981-1992
1391 Carsten Lund 1981
1392 Michael Jensen 1981
1393 Henrik Pedersen 1981
1394 Jesper Panduro 1981
1395 Martin Honore Jurgensen 1981
1396 Dan Hartmann 1981
1397 Brian Fauerskov Nielsen 1981
1398 Steen S. Nissen 1981
1399 Henrik Eskildsen 1981
1400 Brian Jensen 1981
1401 Morten Edelmann Pedersen 1981 1991
1402 Peter Damwitof 1981
1403 Thomas Sørensen 1981
1404 Kim Karlson 1981 1987
1405 Christian H. Thomsen 1981
1406 Allan Te´pas 1981
1407 Thomas Stein Laursen 1981
1408 Johnny Pedersen 1981-1989
1409 Henrik Villum Andersen 1981
1410 Tommy Jensen 1981
1411 Nis Bank Lorenzen 1981-1987
1412 Preben Kjær 1981
1413 Thomas Schuter 1981
1414 Thomas Østrup 1981
1415 Ole V. Rasmussen 1981
1416 Allan Villy Larsen 1981-1993
1417 Peter Laursen 1981
1418 Michael Eriksen 1981
1419 Mikkel Nielsen 1981
1420 Brian Pedersen 1981
1421 Lars Damgård Carstensen 1981
1422 Jimmy Dam Kristensen
1423 Robert Kaleta
1424 Lars Bilbjerg Andersen
1425 Brian Rosenmeyer
1426 Mikael Rosenmeyer
1427 Kenn Lund Jacobsen 1981 1989
1428 Mads Munch Peitersen 1981 1989
1429 Per Andersen 1981
1430 Thomas Vagner Pedersen 1981 1987
1431 Michael Kristensen 1981
1432 Lars Hansen 1981
1433 Lars Dam Rasmussen 1981
1434 Thomas Smulskjær 1981
1435 Henrik Lykkeberg 1981
1436 Jesper Søndergaard Kristensen 1981
1437 Michael Jokinen 1981
1438 Michael Porup Pedersen 1981-1993
1439 Helge Michael Christensen 1981
1440 Peter Clemensen 1981
1441 Søren Ludvigsen 1981
1442 Martin H. Kristensen 1981
1443 Jens E. S. Hansen 1981
1444 Rasmus With 1981
1445 Allan Dalby Stobberub 1981
1446 Sten Petersen 1981
1447 Michael Hansen 1981
1448 Claus Thorup 1981
1449 Allan F. Johannesen 1981
1450 Olaf Kjær 1981
1450 Jesper Lund Kraul 1981
1451 Brian Heimdal Pedersen 1981
1452 Kåre Olsen 1981
1453 Michael Kælgård 1981
1454 Heine Larsen 1981
1455 Flemming Simonsen 1981
1456 Jach Madsen 1981 1987
1457 Flemming Kristensen 1981
1458 Jørgen Andreasen 1981
1459 Jesper Lund Kraul 1981-1987
1460 Søren Overgård Nielsen 1981-1991
1461 Kim Schreiber 1981
1462 Ole Nielsen 1981
1463 Torben Juel Olsen 1981
1464 John Christensen 1981
1465 Ronny Theodor Larsen 1981
1466 Michael Christiansen 1981
1467 Kent Jensen 1981
1468 Jan Volkmann 1981
1469 Dennis Søkær Laursens 1981
1470 Michael Sørensen 1981
1471 Lars Thomassen 1981
1472 Thomas Porsgård 1981-1987
1473 Niels Kristensen 1981
1474 Jens Peter Kristensen 1981
1475 Henning Johansen 1981
1476 Dan Volkmann 1981
1477 Benny Kjeldgård Sørensen 1981
1478 Claus Frederiksen 1981
1479 Tonnie Hansen 1981
1480 Lasse Poulsen 1981
1481 Thomas Sønderskov 1981
1482 Brian Andersen 1981
1483 Rene Olsen 1981-1987
1484 Jesper Jacobsen
1485 UKENDT
1486 UKENDT
1487 UKENDT
1488 UKENDT
1489 Brian Kjær Jensen
1490 Kjeld Andersen
1491 Morten Jensby
1492 Michael Holmgaard Pedersen
1493 Kim Ljungberg Andreasen
1494 Klaus Thisvad Balzarsen
1495 Morten Voigt Hansen
1496 Kim Linnet Christensen
1497 Sonny Rasmussen
1498 Per Chr. Hansen
1499 Peter Hovgaard Jensen
1500 Thomas Duedahl Iversens
1501 Martin Bakke Simonsen 1982-1989
1502 Michael Rudolph Bengtsson 1982-1989
1503 Mogens Møller 1982
1504 Morten Dam Johansen 1982-1989
1505 Kim Normann Andersen 1982
1506 Jan Nielsen 1982
1507 Poul Erik Jensen 1982
1508 Jesper Brøchner Klingen 1982
1509 Jesper Andersen 1982
1510 Frank S. Gadeberg 1982
1511 Michael Weber 1982
1512 Nicolai Damgård 1982
1513 Benny Christensen Dokkedal 1982
1514 Gert Vibholm-Nielsen 1982
1515 Lars Dam Johansen 1982 1989
1516 Nikolai Gruntvig Arenkiel 1982
1517 Peter Christensen 1982 1994
1518 Steffen Johansson
1519 Keld Martin Christensen
1520 Dan Michael Haik
1521 Leif Olsen
1522 Morten Porup Pedersen 1983
1523 Rene Vagner Eriksen 1983-1987
1524 Claus Sørensen 1983-1989
1525 Søren Knudsen 1983
1526 Jonas Hollænder Jensen 1983-1991
1527 Per Krogh Lassen 1983
1528 Thomas Møller 1983
1529 Henrik Rosenkrantz Kuster
1530 Finn Kyril Vissing
1531 Per Willy Vissing
1532 Allan Kjeldgård Sørensen
1533 Hans Erik Rasmussen 1984-1991
1534 Lars Rosenkilde 1984
1535 Niels Kristian Nørskov 1984-1990
1536 Jess Hansen 1984
1537 Karsten Stids Mikkelsen 1984-1994
1538 Johnni Sørensen 1984
1539 Søren Juul Jensen 1984-1986
1540 Torben Nørbo Nielsen 1984
1541 Bo Skov Christensen 1984
1542 Kim J. Skovgård Karlson 1984
1543 Henrik Holst 1984
1544 Mads Aakjær Jakobsen 1984-1990
1545 Jens Krøldrup Kristensen 1984-1989
1546 John Valø Nielsen 1984-1985
1547 Mikael Olesen 1984
1548 Morten Aakjær Jakobsen 1984-1991
1549 Christer Utzen Larsen 1984-1992
1550 Flemming Hjortlund 1984
1551 Thorben Hjortlund 1984
1552 Anders Christian Larsen 1984
1553 Bjørn Bennebæk 1984 1986
1554 Nicolai Schou 1984
1555 Claus Andersen 1984
1556 Martin Porup Pedersen 1984
1557 Nicolai Schrøder 1984 1987
1558 Kasper Henriksen 1984 1987
1559 Thomas Rose Kobberøe 1984
1560 Thomas Skovgård Bech 1984
1561 Flemming Dam Thomsen 1984
1562 Peter Gunther Christensen 1984
1563 Thomas Pedersen 1984
1564 Allan Hermann Jacobsen 1984
1565 Hejnrich Gude 1984
1566 Thomas Nissen 1984-1988
1567 Niels Peter Hansen 1984-1994
1568 Christian G. Pedersen 1984
1569 Claus Kristian Jensen 1984 1986
1570 Dennis Rasmussen
1571 Mads Sørensen
1572 Jesper Friis Hansen 1985
1573 Alistair Jensen 1985
1574 Claus Kaxe Christensen 1985
1575 Michael Christensen 1985
1576 Thomas Sørensen 1985 1988
1577 Jan Midtgaard 1985 1988
1578 Thomas Andersen 1985 1991
1579 Michael Kristensen 1985 1991
1580 Flemming Givskud Nielsen 1985-1987
1581 Martin Larsen 1985-1992
1582 Jan Larsen 1985-1988
1583 Torben Johansson 1985-1989
1584 Jesper Jørgensen 1985-1987
1585 Rene Wesselingh 1985-1989
1586 Søren Westenholtz Nielsen 1985-1989
1587 Kim Sletterbø Knudsen 1985-1987
1588 Dennis Kristiansen 1985 1987
1589 Anders Krahn 1985 1987
1590 Lasse Møller 1985
1591 Kenn Skovgård Sand Christensen 1985
1592 Anders Reinholdt Rasmussen 1985
1593 Thomas Pedersen 1985
1594 Stig Lyse Nielsen 1985 1989
1595 Morten Kristensen 1985 1988
1596 Thomas Zeeberg Nielsen 1985 1991
1597 Hans Henrik Sørensen 1985 1987
1598 UKENDT 1985
1599 Sune W. Andersen 1985 1987
1600 Sebastian Bach 1985
1601 Michael Sørensen 1985-1986
1602 Casper Pedersen 1985-1987
1603 Chris Kristiansen 1985-1987
1604 Kenneth Geer Brandt 1985-1987
1605 Rune Rye Schjørring Pedersen 1985-1986
1606 Kenneth Nielsen 1985-1990
1607 Jens Hollænder Jensen 1986
1608 Thomas "Bønne" Stenbjerg 1986
1609 Jesper Kjærby 1986-1987
1610 Martin Christian Voldum 1986-1994
1611 Asger Skov 1987-1988
1612 Morten "burger" Thomsen 1987-1991
1613 Dennis Wurtz Mathiasen 1987-1988
1614 Morten Sørensen 1987-1989
1615 Stefan Vagner Pedersen 1987
1616 Bo Vinther Nielsen 1987-1987
1617 Claus Thomsen 1987-1991
1618 Jan Møller 1987
1619 Ulrik Jokinen Mogensen 1987-1988
1620 Joakim Bank Lauridsen 1987-1987
1621 Flemming Bødskov 1987
1622 Morten Trier 1987-1987
1623 Mathias Jensen 1987-1991
1624 Dennis Wagner Kristensen 1987-1991
1625 Kim Søndergaard Jensen 1987-1987
1626 Lasse Gørlitz Thomsen 1987-1990
1627 Jesper Rieneck Milner 1987-1991
1628 Thomas Nissen 1987-1987
1629 Casper Vinkler 1987-1987
1630 Jens Olsen 1987-1987
1631 Klaus Estrup Jensen 1987-1988
1632 Kasper Schmidt 1987-1991
1633 Kent Bach Poulsen 1987-1989
1634 Martin Larsen 1987-1993
1635 Kim Brochmann 1987
1636 Claus Olsen 1987-1990
1637 Steven Arnfjord 1987-1991
1638 Preben Jarl K. Schmidt 1987-1990
1639 Morten Frank Roslev 1987-1991
1640 Niels Møller 1987
1641 Ronni Bøje 1987
1642 Lars Kjeldgaard 1987-1997
1643 Frank "Futte" Quistgaard 1987
1644 Ole Munch 1987
1645 Micky Feldt 1987-1988
1646 Rune H. Lauridsen 1987-1989
1647 Dennis Rasmussen 1987-1992
1648 Tonni E. Frandsen 1988-1989
1649 Morten Friis Olsen 1988-1997
1650 Lennart Thomassen 1988-1989
1651 Michael Wilholdt Hoe 1988-1997
1652 Torben Holst 1988
1653 Kristian Wang Jensen 1988
1654 Lennart Christensen 1988-1989
1655 Tonni Nielsen 1988-1991
1656 Henrik Hansen 1988-1992
1657 Johny K. Jensen 1988-1989
1658 Kian Schmücker 1988
1659 Rasmus Stig Jørgensen 1988-1992
1660 Thomas Gunnar Kristensen 1988-1989
1661 Dan Kjærbye Jørgensen 1988-1991
1662 Rune Sørensen 1988-1989
1663 Lars Nørremark 1988-1997
1664 Morten Knudsen 1988-1991
1665 Henrik Jensen 1988-1991
1666 Morten Elkjær 1988
1667 Gregers B. Andersen 1988-1989
1668 Brian Laursen 1988
1669 Jesper Ingborg Laursen 1988-1991
1670 Ronni Viengdahl 1988-1990
1671 Martin Krahn 1988-1989
1672 Martin Kjeldgaard 1988-2001
1673 Morten Brixhuus 1988-1991
1674 Michael Brixhuus 1988-1991
1675 Jens Møller 1988-1996
1676 Morten Uldahl Thyssen Sørensen 1989-1993
1677 Chano Rønning 1989-1990
1678 Anders Oakley 1989-1993
1679 Bo Jacobsen 1989-1990
1680 Magnus Christiansen 1989-2001
1681 Paw Laxy Hansen 1989-1990
1682 Flemming Carell 1989
1683 Morten Dam Bentzen 1989-1990
1684 David Mathiasen 1989
1685 Kim Mathiasen 1989
1686 Michael Petersen 1989-1990
1687 Kasper Juhl Klausen 1989
1688 Tobias Karnøe 1989
1689 Søren Stål Tyrsted 1989-1991
1690 Nicolai Nørgaard 1989-1990
1691 Kim Bisgaard Pedersen 1989-1996
1692 Mikkel Porup Pedersen 1989
1693 Lasse Slotte 1989-1991
1694 Kasper Hemdorff Nielsen 1989-1991
1695 Jonas Christensen 1989-1990
1696 Ulrich S. Hartvig Hansen 1989-1990
1697 Jacob Klein 1989-1991
1698 Niels Peter Hjarrild Mikkelsen 1989-1990
1699 Thor Bjørneboe 1990-1990
1700 Jan Brochmann 1990-1999
1701 Christian Steffensen 1990-1991
1702 Kristian Goul Mikkelsen 1990-1993
1703 Johan Vester 1990
1704 Poul Schumann Hartvig Hansen 1990-1991
1705 Kristian Rødgaard 1990-1990
1706 Mark Carstensen 1990-2001
1707 Jesper Nørager Rasmussen 1990-1991
1708 Casper Rask Chritiansen 1990
1709 Morten B. Holm 1990-1991
1710 Jimmy Ahle 1990-1997
1711 Christopher Grønfeldt Petersen 1991-2010
1712 David Grønfeldt Petersen 1991
1713 Mick Høj 1991-1994
1714 Martin Hagsten Sørensen 1991
1715 Klaus Bergh Svendsen 1991
1716 Martin Sander 1991-1993
1717 Jonathan Karnøe 1991
1718 Christian K. Poulsen 1991
1719 Nikolaj Buchholtz 1991
1720 Michael Dahlhus 1991-1999
1721 Allan D. Schmidt 1991-1999
1722 Martin Dalhoff Knudsen 1991 1993
1723 Martin Ammitzbøl Vesthede 1991-1992
1724 Nichlas Vigen 1992
1725 Jacob Skovborg Just 1992
1726 Rasmus Rosenvinge Frandsen 1992
1727 Michael Vissing Pedersen 1992
1728 Jan Hammer 1992-1992
1729 Marinus Rasmussen 1992
1730 Jeppe Hansen 1992
1731 Rene Duedahl Knudsen 1992
1732 Kevin Douglas Betz 1992-1993
1733 Rasmus Duedahl Iversen 1992
1734 Henrik Rud Jensen 1992-1993
1735 Ole Kazu Kragh Takai 1992
1736 Tommy Holgaard 1992
1737 Nikolai Laursen 1992-1993
1738 Kasper Mikkonen 1992-2010
1739 Jackie Vigen 1992
1740 Tobias Bach 1992-2010
1741 Chris Lambaa 1992-1994
1742 Jesper Lübke 1992
1743 Lau Søren Christensen 1992-1994
1744 Jacob Bøje Thomsen 1993-2004
1745 Kristian Marstrand 1993
1746 Andreas Latif 1993
1747 Andreas Jensen 1993
1748 Claus G. Nielsen 1993
1749 Anders Dinesen 1993
1750 Rene Gerlach 1993
1751 Verner B. Petersen 1993-1994
1752 Kristian Skovbo Jakobsen 1993-1999
1753 Andreas Munkøe 1993
1754 Dennis Frederiksen 1993
1755 Michael Zeigermann 1993-1995
1756 Jesper Holst Sørensen 1993-1994
1757 Jan Elkrog 1993-1994
1758 Martin Enemark 1993-1999
1759 Thomas Wildenschild 1993-1994
1760 Martin Sørensen 1993
1761 Jacob W. Johansen 1993
1762 Morten Ginnerup 1993
1763 Kasper Pedersen 1993-2004
1764 Michael Buhl Jonassen 1993
1765 Morten Yding 1993 1993
1766 Peter Rafael Gjøl 1993
1767 Søren R. Frandsen 1993
1768 Henrik Hansen 1993-1993
1769 Nick Andreas Jørgensen 1993
1770 Ricki Ingemann Jørgensen 1993
1771 Anders Lindblad Vendelboe 1993
1772 Peter Siig Laursen 1993
1773 Brian R. Fabricius 1993-1994
1774 Brian Nielsen 1993-1994
1775 Sune F. Nielsen 1993
1776 Dennis Simris Madsen 1993-1999
1777 Christian Møller 1993
1778 Flemming Pedersen 1993
1779 Thomas Kaxe 1993
1780 Henrik Staal Olsen 1993
1781 Ulrik Holm 1993-1995
1782 Klaus Fåborg Kristensen 1994-1999
1783 Christian Rytter Larsen 1994-2001
1784 Karsten Juhl Klausen 1994
1785 Jonas Bo Kristensen 1994
1786 Jesper Forsman 1994
1787 Kent Sand Pedersen 1994-2004
1788 Flemming Max Møller Christensen 1995
1789 Steven Thorgaard Behrens 1995
1790 Kristian F. Kristensen 1995
1791 Johnni Hansen 1995
1792 Maksim Abelgami 1995
1793 Jesper Poulsen 1995
1794 Thor Bukhave Abildgaard 1995
1795 Alex Mogensen 1995
1796 Esben Kold Johansen 1995
1797 Kasper Larsen 1995
1798 Simon Jusjong 1995
1799 Michael Thomsen 1995
1800 Jonas Skov Hansen 1995
1801 Martin Knudsen 1995
1802 Søren Juhl Nielsen 1995
1803 Steven Ernst 1995
1804 Niels Guldager Møldrup 1995-2010
1805 Thomas Jørgensen 1995
1806 Chris Christophersen 1995
1807 Thomas Drikkjær 1995
1808 Steffen Hedegård Sørensen 1995
1809 Mads B. Nielsen 1995
1810 Henrik Winther Sperling 1996
1811 Martin Kjel Stel 1996
1812 Mikkel Ladefoged 1996
1813 Klaus Hald Jørgensen 1996
1814 Dennis André Pold 1996
1815 Mike Nielsen 1996
1816 Martin Jørgensen 1996
1817 Poul Bukhave Abildgaard 1996
1818 Nicklas Ulf Rammekjær 1996
1819 Michael Lund Mortensen 1996-2009
1820 Christian Pedersen 1996
1821 Michael Høst Jørgensen 1996
1822 Jonathan Møller 1996
1823 Anders Dinesen 1996
1824 Dennis Pinstrup 1996
1825 Henrik Rygaard Janner 1996
1826 David Lorentzen 1996
1827 Anders Vang Morsing 1996
1828 Christian Nørkjær Antonsen 1996
1829 David Lorentzen 1996
1830 Stefan P. Lundquist 1996-2004
1831 Tobias Ingemann 1997
1832 Mickey Klint 1997
1833 Jens Lorans 1997-1999
1834 Daniel B. Olsen 1997
1835 Johannes Laursen 1997-1999
1836 Aske Thor M. Hansen 1997
1837 Rasmus Alexandersen 1997-2010
1838 Benjamin L. Bendixen 1997-2010
1839 Michael Buch Hermansen 1997
1840 Casper Juhl 1998
1841 Daniel Lange 1998
1842 Jonas L. Bendixen 1998
1843 Anders Kjærgård Nielsen 1998
1844 Ask Bock 1998-2004
1845 Philip Vedel Egly 1998
1846 Michael Tang 1998
1847 Andreas H. Andersen 1998
1848 Daniel Merbt 1998
1849 Philip Nelander 1998
1850 Jesper Grønkjær Møller 1998
1851 UKENDT 1998
1852 Casper Pedersen 1999
1853 Kristian Kjærgaard Nielsen 1999
1854 Tommy T. Pedersen 1999
1855 Morten Teglhus Andersen 1999
1856 Martin Frandsen 1999
1857 Mads Nielsen 1999-2010
1858 Mikkel Krause 1999-2009
1859 Morten Blinkenberg Mosegaard 2000-2012
1860 Jonas H. Andersen 2000
1861 Richard Jensen 2000-2012
1862 Mads Kristensen 2000
1863 Kim Herskind Sørensen 2000
1864 Nickolai Herskind Sørensen 2000
1865 Tage Hansen 2000
1866 Poul Vincent Møller 2001
1867 Lasse Østerbye Andersen 2001
1868 Daniel Lundgaard Feldt 2001
1869 Kristian F. Olesen 2001
1870 Anton Mørch Vestergaard 2001
1871 Søren Klint Jørgensen 2001-2015
1872 Frederik Rasmussen 2001
1873 Christian T Larsen 2001
1874 Jonas Due 2001
1875 Mads Nicolai Andersen 2001
1876 Peter Christensen 2001-2004
1877 Kasper Lund Møller 2001-2010
1878 Patrick Rohr Dahl 2001
1879 Jacob Rye Pedersen 2001-2012
1880 Daniel Nielsen 2001-2006
1881 Oliver Blaxkjær Nielsen 2001
1882 Nicki Feldt 2001
1883 Frederik Reenberg Simonsen 2001-2003
1884 Frederik Rønnow Nielsen 2001
1885 Lasse Kjergaard 2001-2009
1886 Martin Simonsen 2001-2004
1887 Dennis Flensborg Vølund 2002-2010
1888 Kasper Kragh Nielsen 2002-2010
1889 Stefan bøgh Nielsen 2002
1890 Robert Sørensen 2002-2003
1891 Mads Dahl Jensen 2002-2003
1892 Nicolai Daugaard 2002
1893 Jonas Schøn 2002
1894 Rasmus Schøn 2002
1895 Daniel B. Nielsen 2003
1896 Bo Jensen 2003
1897 Jonathan Jensen 2003
1898 Casper Ribberholt 2003
1899 Alexander Hedegaard Rasmussen 2003
1900 Niklas Pinstrup 2003
1901 Ole Helms 2003-2010
1902 Kristian Vestergaard Nielsen 2004-2004
1903 Benjamin Meier Andersen 2004-2011
1904 Patrick Strunge Andersen 2004-2004
1905 Patrick Philip Berg 2004-2004
1906 Andreas Jakobsen 2004-2010
1907 Daniel Kikenberg 2004-2014
1908 Emil Jacobsen 2004-2008
1909 Christoph Jensen 2004-2004
1910 Jonas Schilling Andersen 2004-2005
1911 Theis Vestergaard 2004-2015
1912 William Reifgaard 2005-2005
1913 Asbjørn Sørensen 2005-2005
1914 Mathias Bjørnskov 2005
1915 Daniel Thyrsted 2006-2012
1916 Martin Foged 2006
1917 Simon Edelgaard Nielsen 2006-2011
1918 Mathias Lorenzen 2006
1919 Lasse Olesen 2006
1920 Kristian Julian Thomsen 2006-2012
1921 Magnus Bjørnskov 2006
1922 Thor Nielsen 2007
1923 Emil Olesen 2007
1924 Kasper R. Østergård 2007-2008
1925 Rasmus Eiby 2007-2008
1926 Jonas Thhybring Hansen 2008-2011
1927 Jacob Thybring Hansen 2008-2011
1928 Sebastian Rasmussen 2008
1929 Thomas Stefanowski 2009
1930 Nikolaj Thuesen 2009-2011
1931 Anders V. Rasmussen 2009-2010
1932 Joachim Dyrholm Franck 2009-2011
1933 Esben B. Endrup Jacobsen 2009-2010
1934 Christoffer Flensborg 2009-2018
1935 Jacob Dyrholm Franck 2009-2011
1936 Andreas Møller 2009-2017
1937 Peder Solgaard 2009-2010
1938 Jacob Simonsen 2009-2010
1939 John Duc Le 2009-2010
1940 Vitor Santos 2009-2011
1941 Christian S. H. Odgaard 2009-2016, 2017-
1942 Mathias S. H. Odgaard 2009-2010
1943 Andreas Olsen 2010-2011
1944 Kevin Reinsch 2010-2011
1945 Andreas R. Pedersen 2010
1946 Simon Isak Egeberg 2010
1947 Anders Fabrin Lund 2010-2014
1948 Jonathan Hansen 2010-2017
1949 Christian B. Jensen 2010-2018
1950 Jesper Kristensen 2010
1951 Kaare Berg Eriksen 2010
1952 Alexander Ingebrigtsen 2010-2014
1953 Maurits Berg Eriksen 2010
1954 Rasmus Iversen 2010-2013
1955 Frederik Rand Kristensen 2011-2016
1956 Kristian Emil Simonsen 2011-2012
1957 Lasse Bjørnskov Bertelsen 2011
1958 Benjamin R. Pedersen 2011-2016
1959 Kenneth Sørensen 2012-2013
1960 Mikkel Ugilt 2012
1961 Oliver Duelund Frahm 2012-2014
1962 Nicolai Ljunggren Nielsen 2012-2013
1963 Jacob Robin Jørgensen 2012-2014
1964 Magnus Wang 2013-2014
1965 Casper Maxen 2013-2015
1966 Gustav Haldrup Eriksen 2013-2014
1967 August L. R. Mortensen 2013
1968 Mads Nielsen 2013-2017
1969 Marek Pedersen 2013-2014
1970 Magnus Ugilt 2014
1971 Matlthe Rosenkrans Langballe 2015-2017
1972 Bertram A. Rasmussen 2015-2015
1973 Noah Hansen 2015-2016
1974 Peter Christensen 2016
1975 Peter Nguyen Madsen 2016-2016
1976 Benjamin Hansen 2017
1977 Lukas Hegnet 2017
1978 Frederik Wojnar Foged 2017
1979 Niclas Dahlgren Nielsen 2017-2017
webdesign: mydesigns.dk