Medlemsskab i Horsens Garden

Horsens Garden er en forening, og der betales derfor et årligt kontingent.

AKTIVT MEDLEMSSKAB:

Der betales et årligt kontingent som aktivt medlem, som pt. udgør 900 kr. pr. halvår. 

Kontingentet dækker undervisning, noder, lån af instrument/uniform og andet udstyr.

Da kontingentet kun udgør en mindre del af den faktiske udgift, forventes det at drengene deltager på indtægtsgivende arrangementer.

Ligeledes er der også behov for at gardens forældre hjælper med til nogle af de alternative indtægtsgivende arrangementer garden også har, da man derved kan holde det forholdsvis lave kontingent.

PASSIVT MEDLEMSSKAB: 

Et passivt medlemsskab af foreningen koster pt 250 kr. for ægtepar/husstand eller kr. 175 kr. for enkelt persons medlemsskab. 

Alle passive medlemmer af foreningen har stemmeret på foreningens årlige generalforsamling, og er valgbare til bestyrelsen. 

Kontakt Horsens Garden for yderligere info eller indmeldelse. 

 

webdesign: mydesigns.dk